SFS 2019:86 Förordning om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.