SFS 2019:94 Förordning om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.