SFS 2019:96 Förordning om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.