SFS 2019:98 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.