SFS 2019:99 Förordning om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.