SFS 2019:102 Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.