SFS 2019:177 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.