SFS 2019:178 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.