SFS 2019:179 Lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.