SFS 2019:180 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.