SFS 2019:181 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.