SFS 2019:185 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.