SFS 2019:235 Lag om ändring i äktenskapsbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.