SFS 2019:242 Förordning om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.