SFS 2019:245 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.