SFS 2019:247 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.