SFS 2019:250 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.