SFS 2019:251 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.