SFS 2019:253 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.