SFS 2019:254 Lag om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.