SFS 2019:255 Lag om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.