SFS 2019:256 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.