SFS 2019:258 Förordning om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.