SFS 2019:370 Lag om fordons registrering och användning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.