SFS 2019:372 Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.