SFS 2019:374 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.