SFS 2019:376 Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.