SFS 2019:377 Lag om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.