SFS 2019:379 Lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.