SFS 2019:380 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.