SFS 2019:405 Förordning om ändring i förordningen (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.