SFS 2019:541 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.