SFS 2019:543 Lag om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.