SFS 2019:546 Förordning om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.