SFS 2019:555 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.