SFS 2019:565 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.