SFS 2019:567 Förordning om passagerarregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.