SFS 2019:568 Förordning om ändring i förordningen (2008:1280) om val till Sametinget
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.