SFS 2019:569 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.