SFS 2019:570 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, dels ändring i samma förordning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.