SFS 2019:572 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.