SFS 2019:577 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.