SFS 2019:578 Förordning om ändring i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.