SFS 2019:581 Förordning om ändring i förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.