SFS 2019:586 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.