SFS 2019:593 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.