SFS 2019:594 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.