SFS 2019:629 Förordning om ändring i förordningen (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.