SFS 2019:630 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.