SFS 2019:642 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.